Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Echo Investment S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji zlokalizowanej przy ul. Grota Roweckiego i Gerberowej we Wrocławiu