Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

EPA Spółka z o.o.

Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin

Zakres prac:

- O pracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej dla Farmy Wiatrowej Piekło

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki geologiczno inżynierskie projektowanej Farmy Wiatrowej Jankowice Wielkie

- Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskich dla Farm Wiatrowych Modlikowice i Łukaszów,

- Dokumentacja geotechniczna z badań uzupełniających: dodatkowe odwierty i sondy statyczne CPT pod projektowaną Farmą Wiatrową Łukaszów

- Dokumentacja geotechniczna z badań uzupełniających pod projektowaną Farmę Wiatrową Łukaszów - część południowa

Referencje: