Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

ESTUDIO LAMELA POLSKA Sp. z o.o.

Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża terenu pod projektowane Centrum Południowe Etap II przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu