Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Urząd Miejski Wrocławia

Rynek - Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany budynek Muzeum Sztuki Współczesnej oraz ekspertyzy technicznej określającej jej wpływ na sąsiadującą Zabudowę.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany Stadion Euro 2012 we Wrocławiu (badania uzupełniające)

- Nadzór geotechniczny na terenie budowy stadionu na Euro 2012 przy ul. Drzymały we Wrocławiu

Referencje: