Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Invest Park 2 Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Zakres prac:

Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy Centrum Usług Logistycznych w Nowej Wsi Wrocławskiej

Opinia hydrogeologiczna dla możliwości budowy ujęcia wody podziemnej w ok. Nowej Wsi Wrocławskiej