Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Keller Polska Sp. z o.o.

ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Maz.

Zakres prac:

- Sondowania CPT dla budynku Volvo przy ul. Mydlanej we Wrocławiu

- Sondowanie CPT na terenie zlokalizowanym przy ul. Rybackiej w Oławie

- Badania uzupełniające sondą CPT na terenie Volvo przy ul. Mydlanej we Wrocławiu

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy wiaduktu autostradowego WA-4 nad łącznicą węzła Kobierzyce w km 4+247,27

- Badania i konsultacje geotechniczne przy budowie BRW w Jelczu Laskowicach

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie remontowanej linii kolejowej E-30 relacji Wrocław-Legnica w m. Jaśkowice Legnickie

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy Parku Handlowego Turawa w Opolu

- Sprowozdanie z badań sondą ciężką DPSH oraz płytą statyczną VSS na terenie remontowanej linii kolejowej E-30 relacji Wrocław - Legnica w miejscowości Jaśkowice Legnickie (km 54+850 - 95+150)

- Badania płytą VSS w km 54+973 i km 54+975 na remontowanej linii kolejowej E-30 w m. Jaśkowice Legnickie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przy ul. Żymierskiego w Świebodzinie

- Sprawozdanie z badań sondą bardzociężką DPSH na terenie planowanej inwestycji przy ul. Ligonia w Gogolinie

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie remontowanej linii kolejowej E-30 relacji Wrocław - Legnica w miejscowości Jaśkowice Legnickie km 54+850 - 55+150 (tor nr 2)

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT podłoża projektowanej galerii z garażami podziemnymi przy ul. Jasnej w Jeleniej Górze (dz. Nr 17/33)

- Sprawozdanie z badań modułu odkształcenia płytą VSS na terenie remontowanej linii kolejowej E-30 w m. Jaśkowice Legnickie km 54+850 - 55+150 (tor nr 2)

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT obszaru projektowanej budowy na terenie EC Czechnica w Siechnicach

Referencje: