Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Layetana Developments Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne oraz stan zanieczyszczenia środowiska terenu działki przy ul Ustronie we Wrocławiu