Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

ŁĘGPRZEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Sp. z o.o.

Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

Zakres prac:

- Nadzór geotechniczny nad Budową rozdzielni elektroenergetycznej 110/10 kV R111 " Wilcza" przy ul. Wilczej we Wrocławiu oraz nad budową rozdzielni elektroenergetycznej 220/110/10 kV "Biskupice" w Biskupicach Podgórnych.

Referencje: