Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41A, 31-864 Kraków

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne terenu pod projektowany zakład separacji powietrza w Biskupicach Podgórnych.

Referencje: