Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

MANUFAKTURA NR1 Bogusław Wowrzeczka

pl. Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża terenu projektowanej rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z Budową Sceny Letniej we Wrocławiu.

Referencje: