Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

MENARD Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa

Zakres prac:

- Sprawozdanie z badań dynamicznego modułu odkształcenia Evd na terenie budowy przy ul. Dębińskiej w Poznaniu

- Badania sondą statyczną CPT przy ul. Piłsudskiego i Cieplińskiego w Rzeszowie

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy Obwodnicy Południowej miasta Kędzierzyn Koźle wciągu DK 40

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy Budynku Biurowo-Usługowego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów w Bochni

- Badania sondą statyczną CPT na terenie budowy centrum HELICAL we Wrocławiu, wraz z interpretacją.

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie budowy autostrady A1 w miejscowości Świerklany (km 551+000 - 561+000)

Referencje: