Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

PKI PREDOM Sp. z o.o.

Wybrzeże J. Słowackiego 12, 50-411 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanego Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej przy ul. Ślazowej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy budynku LO nr3 w Ząbkowicach Śl.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę budynków kasowych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowane Międzyuczelniane Centrum Innowacyjno-Technologiczne "Technopolis" we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną wagę samochodową na terenie zakładu LIS Polska Sp. z o.o. w Legnicy

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną płytę obornikową, drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe zlokalizowane na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowane Punkty Zbiórki Odpadów przy ul. Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa, ul. Mireckiego, ul. Łuszczaka i na obszarze oczyszczalni Lipówka w Dąbrowie Górniczej

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany obiekt laboratoryjny Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Januszewickiej

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji polegającej na budowie instalacji przesyłowych ściekowych z zakładu do nowobudowanej zakładowej oczyszczalni Ścieków

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne obszaru przeznaczonego pod budowę ul. Prochowickiej we Wrocławiu na odcinku od istniejącej sieci do końca działki nr 75

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany budynek Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowe terenu przeznaczonego pod projektowaną klatkę schodową przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną rozbudowę zakładu TBMECA w Legnicy

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne obszaru przeznaczonego pod rozbudowę zakładu Bridgestone w Żarowie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu działek nr 17/19 i 17/20 zlokalizowanych w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE-Podstrefa Kostrzyń