Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

NIZIO DESIGN INTERNATIONAL Mirosław Nizio

ul. Inżynierska 3/4, 03-410 Warszawa

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunku gruntowo - wodne podłoża projektowanego Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Purkyniego we Wrocławiu.

Referencje: