Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

P.P.B. ESKA-PROJEKT Szymon Kosmalski

ul. Katowicka 63a/12, 61-131 Poznań

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca badania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1341D w km 0+000 do km 10+267 (droga Trzebnica - Skarszyn)