Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu zlokalizowanego przy ul. Rozbrat 7 we Wrocławiu