Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

"Ploch & Koik" Spółka z ograniczoną odpowiedzielnością Spółka Komandytowa

ul. Kościelna 8, 47-113 Staniszcze Wielkie

Zakres prac:

- Badania sondą staty czną CPT pod projektowaną elektrownię wiatrową w Unikowicach

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT pod projektowaną elektrownię wiatrową w Ożarowie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną elektrownię wiatrową w Unikowicach