Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Prologis Poland LXI Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Zakres prac:

- Opracowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu: Budowa drogi gminnej nr 105776O ul. Europejska od km 0+000 do km 0+818 w rejonie wsi Sieroniowice, gmina Ujazd (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach)

- Opracowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu: Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776O (ul. Europejska) w rejonie wsi Sieroniowice, gmina Ujazd (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach)