Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Zakres prac:

- Ekspertyza hydrogeologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu