Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Salwirak Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 30, 51-136 Wrocław

Zakres prac:

Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie działki nr 24/4 przy ul. Maślickiej we Wrocławiu