Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Skanska S.A.

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

Zakres prac:

- Sprawozdanie z badań sondą statyczną CPT na terenie rozbudowy Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

- Badania zagęszczenia podłoża płytą ZFG 02 na terenie rozbudowy Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy