Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. Oddział w Polsce

ul. Jachimowicza 6, 58-306 Wałbrzych

Zakres prac:

- Wykonanie sieci monitoringu wód podziemnych dla zakładu w Jelczu

- Wykonanie monitoringu wód podziemnych na terenie TMIP