Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

UltraCad s.c. M. Czerkawski, I. Huryk

ul. Fabryczna 20, 53-609 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod budowę obiektu sportowo rekreacyjnego przy ul. Szyszkowej w m. Ślęza

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję przy ul. Wołowskiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowany kompleks sportowy Redeco 2 przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu