Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

WBP Zabrze Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanej przebudowy DW nr 296 w km 80+150 do 81+400, km 82+250 do 82+700 i km 86+050 do 86+844

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanego obejścia m. Godzieszów w ciągu DW nr 296

Referencje: