Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

ANKO-KONSULT Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Andrzej Kokociński

ul. Sucharskiego 23, 52-205 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne podłoża projektowanego nabrzeża załadunku kruszywa w Lenartowicach