Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

IMG Projekt Sp. z o.o.

ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przy ul. Kaszmirowej w Ruszowicach k. Głogowa

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dróg powiatowy ch 1466D, 1468D, 1920D, na odcinku pomiędzy Ligotą Wlk., a granicą powiatu w rocławskiego - ETAP II

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany hotel w Oleśniczce

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy ul. Pilczyckiej i ul. Królewieckiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 738 na relacji Nowe Słowiki - Bąkowiec, woj. Mazowieckie