Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Lamia Investments Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

Zakres prac:

- Raport z rozpoznania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego dla działek zlokalizowanych w Paniowicach k. Wrocławia