Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    
English Polski
W podstawowym zakresie wykonywanych przez nas usług znajduje sie badanie sondą statyczna CPT i CPTU, które jest standardem w krajach unijnych.
Przewagą sondowania statycznego nad tradycyjnymi metodami badawczymi jest pomiar ciągły parametrów gruntu w miejscu wykonywania badania.
Wartości parametrów geotechnicznych nie są przyjmowane na podstawie tabel, norm i badań laboratoryjnych punktowych, ale są mierzone w sposób ciągły na całym przelocie otworu badawczego.
Uzyskane dane z sondowań w całym profilu pozwalają na:
  • interpretację budowy geologicznej;
  • obliczenie wartości parametrów geotechnicznych dla każdego punktu badawczego, między innymi: stopień plastyczności, stopień zagęszczenia, ciśnienie porowe, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, moduł odkształcenia i ściśliwości, wytrzymalość gruntu na ścinanie.

Posiadany przez nas zestaw pozwala wykonać sondowanie statyczne CPT i CPTU do 30 m ppt. Dodatkowo na urzadzeniu jest zamontowana sonda dynamiczna bardzo ciężka (DPSH 63,5 kg), pozwalajaca na wykonanie sondowania do 25 m ppt.

powiększ